Magdalena Baxeras Galeria d'Art
abril de 1996
Montserrat Viaplana
El Cromatisme dels Sentiments

"La pintura és un art, i l'art en total no és una creació inútil d'objectes que es desfan en el buit, sinó una força útil que serveix al desenvolupament i a la sensibilització de l’ànima humana".
Vasili Kahdinsky" Lo espiritual en el arte"

Els sentiments ens indiquen en quina situació personal ens trobem en determinats moments davant d'un fet joiós o dolorós, la qual co­sa ens produeix alegria o aflicció i, en conseqüència, s'originen tot un seguit de sensacions que afecten l'ànima o el nostre interior. Això –aplicat al concepte que Kandinsky té de l'artista, responsabilitzant-lo de crear una atmosfera espiritual adequada– fa que els sen­timents siguin una part fonamental en la creació de l’obra, cercant allò que és bell i generant a cada instant la situació emocional més apropiada.
Aquestes emocions, percepcions, sensacions i sentiments, estan presents de manera implícita en cada una de les pintures de Montserrat Viaplana que configura, a través d'una intensa
i acurada reflexió creativa, aquest món connatural que l'encercla.
Montserrat Viaplana plasma fefaentment un univers, ple de paradigmes definitoris, d'allò que es l'essència de l'abstracció:
el color. L'incorpora a la tela mitjançant diferents gradacions blavoses, que unides a colors mes habituals, com ocres, terres
i neutres, conformen l'aparició d'un esclat cromàtic que impacta sobtadament.
Ara bé, no només ressalta el color en la seva obra, sinó que també apareixen les formes, creant un ambient afavoridor per destacar la tècnica emprada. Ja no s'entreveuen referències figuratives com en exposicions anteriors; li captiva més mostrar formes geomètriques que s'emparenten amb l'expressionisme abstracte.
Finalment s'ha de senyalar la gran vàlua creativa i la persistent
in­vestigació per dotar la seva obra d'una fesomia ingènita, deixant darrera seu una estela d'originalitats que només amb una ullada identifiquem instantàniament.

Ramón Casalé
Membre de l'Associació Internacional de Crítics d'Art

No hay comentarios:

Publicar un comentario