VILASSAR ACTIU - CULTURA
L'heteròclit món de Montserrat Viaplana

Cada vegada més predomina el fet que els hotels, restaurants i cafeteries disposen d'uns espais expositius que, sense fer la competència a les galeries comercials, sí que permet a molts artistes poder mostrar els seus treballs. De totes maneres, precisament, aquest no es el cas de la pintora Montserrat Viaplana, que ja manté una trajectòria plàstica molt formada, amb mes d'una vintena d'exposicions arreu del Principat i Franca, i que, ara exhibeix les seves recents creacions a l'hotel Fira Palace de Barcelona. Montserrat Viaplana, es una artista que conec des de fa molt temps, malgrat que, em segueix sorprenent gratament, degut principalment, a què continua investigant per trobar els elements adequats per incorporar-los a les seves teles; tenint en compte que cerca unes formes on predomina l'abstracció respecte allò figuratiu. La tècnica emprada habitualment, es a dir, la tècnica mixta, té una elaboració molt complexa, aglomerant en el seu suport: noguerines, tinta xinesa, aquarel·la, resines, acrílic i tremp, donant com a resultat final, una obra impregnada de textures di­verses, però sense arribar a ser matèrica del tot.
Quant els elements que apareixen, s'allunyen moderadament d'altres èpoques on sorgien: núvols, llacs, muntanyes, ocells, rostres femenins, etc.; ara només s'endevinen aquests elements. De totes mane­res sempre hi és present el tema de la natura en la seva obra. El món que l’artista ens ensenya no és un món tangible, però sí que és present en el subconscient de molts de nosaltres, on la mort i la vida, el cel i la terra, la matèria i l'esperit, entre d'altres, es barregen configurant un món atípic i estrany.

RAMÓN CÁSALE

No hay comentarios:

Publicar un comentario