Exposició al Museu de la Marina
de Vilassar de Mar - 1997


"Les obres de la natura es diferencien de les de l'home perquè, precisament, en aquestes no es possible d'endevinar cap intenció; cosa que immediatament es palesa en les creades per l'home."
Escrits d'estètica. Filosofies Arnau Puig

Montserrat Viaplana
La mar com a testimoni heterogeni i lliure d’expressió

L'ésser humà gaudeix de la mar de maneres molt diferents: des d'assaborir els productes que ofereix el propi mar, al fruir de la navegació pels indòmits mars i oceans que ocupen les tres quartes parts del nostre planeta.
Però també, des d'una òptica mes propera i natural a nosaltres, es pot delectar hom mateix amb les pintures que omplen un espaí reduït i íntim, com es una sala d'exposicions, concretament la del Museu de la Marina, on Montserrat Viaplana ens presenta les seves creacions mes recents.
Per a Montserrat Viaplana, el tema de la mar no li es gens aliè, més be és al contrari; és una artista que sempre ha estat interessada per la natura, d'una manera o d'altra en les seves obres anteriors, on vèiem rius, llacs i mars. Ara bé, he d'assenyalar que ho fa sempre des d'una visió expressionista, o sigui, informalista, observant-se la mar per les ratlles de l'horitzó o pel color blau de les seves composicions. Cels, muntanyes, mars, tot el que es relaciona amb la natura li interessa, absorbint la major part del seu temps creatiu.
Per enfondir aquests preceptes marítims, incorpora a les seves composicions, símbols i signes que podrien representar àures, bombolles, unes gotes o unes onades, disposades aleatòriament en les teles, creant-se alhora un fort ritme compositiu.
A nivell cromàtic, els blaus, els grisos i els terrosos que ocupen els fons, accentuen la idea d'un espai infinit, enfront dels blancs, negres i vermells dels primers plans evocadors de moviment.
La tècnica de l'artista os molt personal, ja que incorpora ais seus quadres diferents procediments pictòrics, la qual cosa, conjuntament amb el seu estil expressionista-abstracte fa que la seva obra ens pugui fornir unes punxants sensacions de plaer estètic.
Ramón Casalé
Associació Internacional de Crítics d'Art

No hay comentarios:

Publicar un comentario