Exposició a
EUROAMERICA GALLERIES
GRUPO BATIK ART
Barcelona
de l'1 al 14 de desembre de 2000

MONTSERRAT VIAPLANA
UNA PINTURA PLENA DE PERCEPCIONS

Al contemplar l'obra de Montserrat Viaplana ens adonem que hi ha quelcom de misteriós en ella, ja que hi apareixen des de pensaments i sentiments fins a interioritats que li son inherents. Tots ells, d'una ma­nera o altra, es traslladen damunt la tela o el paper, percebent-se un cert alè de complicitat entre l'artista i l'obra. Per tant, l'espectador resta com un element clau i definidor a l'hora de valorar com és la seva pintura, tenint en compte que la percepció de cadascun de nosaltres es diferent, provocada principalment pel tipus de plantejament estètic que s'adverteix en les seves creacions.
En la pintura de Montserrat Viaplana sorgeixen uns elements que jo classificaria com a biomòrfícs, ja que només aniden en la seva ment, són intangibles. Lluny, doncs, estan els elements figuratius relacionats amb la natura i l'ésser humà, com rostres femenins, ocells, rius i muntanyes que sovintejaven en els seus quadres. Ara, tot es mes immediat, mes pròxim a ella. Recull tot allò que afecta l'home, el seu interior i que no s'aprecia exteriorment. Potser aquests elements biomòrfícs s'aproximen més a una mena d'artèries i venes en forma de tubs que es mouen en diferents direccions, plens d'energia vital.
El moviment i el ritme compositiu són evidents en totes les pintures que contemplem, tant per l'aparició d'estructures helicoïdals i curvilínies com pel cromatisme resultant, degut a la incorporació del groc en algunes obres i que, unit als neutres, originen que hi hagi una lluminositat gairebé esclatant.
La trajectòria plàstica de Montserrat Viaplana la segueixo des de fa molts anys, quasi bé una dècada i, per tant, puc valorar amb mes deteniment el seu treball, malgrat córrer el risc de ser subjectiu. Doncs be, haig de manifestar que la seva evolució creativa en tots aquests anys ha estat notable, sense produir-se cap trencament d'estil ni de tècnica, i sí cercant nous plantejaments compositius, com en l’actual exposició, on s'endevina la idea de síntesi formal, predominant mes allò conceptual. Sensibilitat, sentiment i percepció són els tres adjectius que millor defineixen l'obra de Montserrat Viaplana.
Ramón Casalé
Associació Internacional
De Crítics d’Art

No hay comentarios:

Publicar un comentario